temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
309

Klinieken in de buurt aangesloten bij het DCoP

Postcode
Toon resultaten binnen

Trials

 

CAVA TRIAL

Patiënten met iliofemoraal diep veneuze trombose worden momenteel hetzelfde behandeld als alle andere DVT patiënten, namelijk conservatief met orale antistolling en compressietherapie. De lange termijn resultaten van deze conservatieve therapie laat echter zien dat meer dan  50% van deze patiënten een post-trombotisch syndroom ontwikkeld. Het post-trombotisch syndroom is een overkoepelende term voor alle klachten die  optreden aan het been waarin de trombose heeft gezeten. Het post-trombotisch syndroom heeft een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven en kost de gezondheidszorg veel geld. Wij willen de incidentie van post-trombotisch syndroom na DVT terugdringen. In de literatuur zijn er namelijk reeds aanwijzingen dat het  toevoegen van een stolsel verwijderende techniek, zoals trombolyse, een positieve invloed heeft op de lange termijn resultaten en dat post-trombotisch syndroom wellicht fors teruggedrongen kan worden.

Om goed bewijs te leveren over het nut van deze behandeling is de CAVA-studie in het leven geroepen. De cava-studie is een multicenter gerandomiseerde studie waarin de toegevoegde waarde van katheter geleide trombolyse bij iliofemoraal trombose wordt onderzocht ter voorkoming  van het post -trombotisch syndroom. In deze studie vergelijken we echogeleide katheter trombolyse + conservatieve therapie (orale antistolling en compressietherapie) met standaard therapie (orale antistolling en compressietherapie). 

Deelnemende centra zijn:

MUMC+ Maastricht, Atrium Medisch Centrum Heerlen, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Viecurie Ziekenhuis Venlo, Sint Jans Gasthuis Weert, Sint Anna ziekenhuis Geldrop, Maxima Medisch Centrum Eindhoven, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Maasstadziekenhuis Rotterdam, Haga Ziekenhuis Den Haag, Nij Smellinghe Drachten, AMC Amsterdam, VU Amsterdam

Wilt u meer informatie over de CAVA trial?

Surf dan naar www.cavatrial.nl of bel met de studietelefoon 06-53129126.