Statuten en reglementen

Op deze pagina kunt u de statuten en reglementen van DCoP downloaden. Deze documenten bevatten belangrijke informatie over de organisatie van de vereniging en de rechten en plichten van de leden. Het is dan ook aan te raden om deze documenten goed door te nemen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Hieronder kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van DCoP downloaden:

Download: Huishoudelijk reglement

Download: Statuten