Soorten lidmaatschap

DCoP kent een institutioneel, een industrieel en een individueel lidmaatschap. De lidmaatschapsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en is jaarlijks opzegbaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een evenredig deel van het afgesproken contributiebedrag in rekening gebracht. Facturen worden jaarlijks in november verstuurd en hebben betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Institutioneel

Bij het aangaan van een institutioneel lidmaatschap kunnen alle vaatchirurgen, dermatologen, flebologen, arts-assistenten, vaatlaboranten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, kortom alle in de flebologie geïnteresseerden van dat behandelcentrum zich met een werkmailadres laten inschrijven in het ledenbestand. Degenen die zijn inschreven ontvangen de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgen zij toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

Het logo van het behandelcentrum wordt in de roulerende institutionele banner op de homepage van de DCoP website geplaatst.

Het behandelcentrum gaat het lidmaatschap aan en betaalt contributie. De hoogte van die contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald op basis van het aantal veneuze behandelingen van het behandelcentrum en bedraagt minimaal €550,- en maximaal €3.000,- per jaar.

Wilt u institutioneel lid worden van DCoP of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Industrieel

Lidmaatschap van een bedrijf kan worden aangevraagd bij het DCoP bestuur. Werknemers van dat bedrijf kunnen zich met hun werkmailadres laten inschrijven in het ledenbestand. Degenen die zijn ingeschreven ontvangen de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgen zij toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

Het logo van het bedrijf wordt in de roulerende industriële banner op de homepage van de DCoP website geplaatst.

De hoogte van de contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald op basis van het aandeel op de veneuze markt en bedraagt minimaal €500,- en maximaal €4.950,- per jaar.

Wilt u industrieel lid worden van DCoP of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Individueel

Een individu kan ook een lidmaatschap aangaan met DCoP. Degene die het individuele lidmaatschap aangaat ontvangt de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgt deze persoon toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

Per 1 januari 2024 bedraagt de hoogte van de contributie van een individueel lidmaatschap €550,- per jaar. Gepensioneerden kunnen individueel lid worden voor een bedrag van €82,50 per jaar.

Word lid

Ledeninformatie

Soorten lidmaatschap

DCoP kent een institutioneel, een industrieel en een individueel lidmaatschap. De lidmaatschapsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en is jaarlijks opzegbaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een evenredig deel van het afgesproken contributiebedrag in rekening gebracht. Facturen worden jaarlijks in november verstuurd en hebben betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Word lid

Ledenvergaderingen

DCoP organiseert jaarlijks meerdere ledenvergaderingen (ALV). De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden en speciaal genodigden en zijn uitermate geschikt om te netwerken. Alle leden worden ruim van tevoren geïnformeerd over de vergaderdata en de locatie. Zij ontvangen tijdig een uitnodiging met agenda en bijbehorende stukken waarover eventueel gestemd gaat worden. Onderwerpen variëren van bestuurlijke mededelingen tot wetenschappelijke presentaties. Aanmelding voor de ALV is verplicht. De ALV is geaccrediteerd met 1 punt.

Congresagenda

DCoP vindt het belangrijk dat u de (bij ons bekende) internationale flebologische congressen eenvoudig kunt vinden en heeft ze daarom alvast voor u in een jaarkalender gezet. Bekijk hier de congresagenda.

Scholing

DCoP vindt scholing en het delen van kennis en ervaringen belangrijk. Daarom publiceren wij alle bij ons bekende flebologisch gerelateerde scholingen, cursussen, webinars, symposia en congressen. Regelmatig brengen wij onze leden via mail op de hoogte van deze activiteiten.

Organiseert u een flebologisch congres of wilt u uw webinar of symposium onder de aandacht brengen bij flebologisch Nederland? Stuurt u ons dan een bericht. Wij verzorgen gratis een mailing naar onze leden.

Lees verder