DCoP verbetert de kwaliteit van de flebologische zorg in Nederland en behartigt de belangen van professionals die zich bezighouden met de behandeling van veneuze pathologie.

DCoP is in 2011 opgericht als platform om de belangen van professionals die zich bezighouden met de behandeling van veneuze pathologie te behartigen en de kwaliteit van de flebologische zorg in Nederland te verbeteren. Het platform biedt ruimte aan behandelaars, behandelcentra, productontwikkelaars en leveranciers.

In de periode 2011-2017 heeft DCoP vooral gewerkt aan de oprichting en profilering van de vereniging, het reageren op veranderingen binnen het basispakket van verzekerde zorg en wijzigingen in de DOT-structuur. Momenteel ligt de focus op de positionering van de fleboloog, follow-up na gestandaardiseerde veneuze behandelingen en de ontwikkeling van de Europese Flebologie Opleiding, waarvoor DCoP voldoet aan de UEMS-eisen.

DCoP organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering waarop leden bijeenkomen om te beslissen over belangrijke klinische en zakelijke aangelegenheden, contact te leggen en actuele zaken te bespreken. Tijdens de ledenvergaderingen worden ook wetenschappelijke presentaties gegeven. De ledenvergaderingen zijn dan ook geaccrediteerd. De vereniging onderhoudt contacten met andere partijen die betrokken zijn bij de flebologische zorg, zoals de NVvV en NVDV, de Beneluxvereniging voor Flebologie en de patiëntenvereniging Harteraad.

DCoP streeft naar erkenning als de officiële organisatie die zich in Nederland bezighoudt met de gehele veneuze pathologie en behandeling, inclusief richtlijnontwikkeling, scholing en certificering. De speerpunten zijn uitgebreid beschreven in het beleidsplan 2018-2025, dat op aanvraag kan worden verstrekt.

Word lid

Commissies

Commissie Ulcera & Compressie

Vragen voor de commissie Ulcera & Compressie kunt u sturen naar info@dcop.nl.

Opleidingscommissie 'arts fleboloog DCoP'

De opleidingscommissie heeft als taak het opstellen en actualiseren van het opleidingsplan voor de opleiding tot ‘arts fleboloog DCoP’ en het coördineren van de opleiding tot ‘arts fleboloog DCoP’. Vragen voor de Opleidingscommissie ‘arts fleboloog DCoP’ kunt u sturen naar  info@dcop.nl.

Registratiecommissie titel 'arts fleboloog DCoP'

De registratiecommissie heeft als taak het bijhouden van het Register met de gegevens van personen die zich in het Register hebben ingeschreven als ‘arts fleboloog DCoP’. Vragen voor de Registratiecommissie titel ‘arts fleboloog DCoP’ kunt u sturen naar info@dcop.nl.

Werkgroep 'Follow-up na gestandaardiseerde veneuze behandelingen'

Welke adviezen geven wij onze patiënten mee na gestandaardiseerde veneuze behandelingen? De werkgroep ‘Follow up’ onderzoekt het.

Wetenschapscommissie

DCoP vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor veneus wetenschappelijk onderzoek en heeft daarom verschillende ‘research grants’ in het leven geroepen. DCoP leden kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De wetenschapscommissie beoordeelt deze aanvragen. Wilt u het document “Overeenkomst research grant wetenschappelijk onderzoek ontvangen” of wilt meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via info@dcop.nl.’

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie controleert de jaarrekening die door de accountant wordt opgesteld en adviseert het bestuur over het financiële beleid. De commissie bestaat meestal uit 2 personen. Dit zijn bij voorkeur een institutioneel en een industrieel lid. De commissie blijft doorgaans 3 jaar aan. Daarna wordt er een nieuwe commissie samengesteld.

Bekijk Commissies