Wouter Touwslager - Bestuurslid

Drs. Wouter Touwslager heeft zijn geneeskunde studie afgerond in Maastricht in 2013, waarna hij zich heeft gespecialiseerd tot dermatoloog, eveneens in het Maastricht UMC. Gedurende de opleiding werd zijn interesse voor de flebologie gewekt en heeft hij zich hier verder in gespecialiseerd. De combinatie van de poliklinische contacten, de (zelf uit te voeren) diagnostiek middels echografie en het uitvoeren van verschillende flebologische behandelingen spreekt hem erg aan.

Op dit moment is hij werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Maastricht UMC, waar hij de flebologie in de volle breedte kan beoefenen. Door zitting te nemen in het DCoP bestuur hoopt hij zich in te kunnen zetten voor het verder verbeteren van de opleiding en kwaliteit van de flebologische zorg in Nederland.