Reina Krijnen - Vice-voorzitter

Dr. Reina M.A. Krijnen studeerde geneeskunde aan de VU en volgde daar ook haar opleiding tot dermatoloog. Zij promoveerde in 1999 met als co-promotor dr. Edith de Boer op het onderwerp “Venous insufficiency in workers with a standing profession.” Na haar opleiding tot dermatoloog in 2000 werkte zij tot 2011 in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam als algemeen dermatoloog met aandachtspunt flebologie. Zij paste als een van de eersten in Nederland de echogeleide foamsclerose toe. In 2011 richtte zij een ZBC op in het centrum van Amsterdam, Medisch Centrum Wetering. Hier is het praktiseren van de flebologie wat op de achtergrond geraakt, maar geeft zij leiding aan de afdeling flebologie met een team van dermatologen, vaatlaboranten en fleboloog. Mede hierdoor, en door de organisatorische kennis van een ZBC, hoopt zij het bestuur van de DCoP te kunnen versterken.