Michael Mooij - Penningmeester

Drs. Michael Mooij heeft zijn geneeskunde studie in 1986 afgerond aan de Universiteit Amsterdam. Daarna heeft hij zijn flebologische kennis en vaardigheden opgedaan bij Flip Oosterwal, dermatoloog in Alkmaar. Hij is ruim 30 jaar werkzaam in Centrum Oosterwal en is betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken op flebologisch gebied. Vanwege zijn interesse voor wonden en in het bijzonder het ulcus cruris, is hij secretaris in het Wondplatform bestuur als afgevaardigde van het DCoP.

Ook zit hij in de Raad van Advies van Therapeutische Elastische Kousen van de SEMH. Hij geeft regelmatig lezingen over compressie therapie en was ook lid van de commissie Expertdocument Compressie onderste Extremiteiten. Hij was tevens één van de initiatiefnemers van de Flebologie Opleiding voor basisartsen en was ook opleider.

Hij is lid van de American College of Phlebology, Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie en Benelux Vereniging voor Flebologie. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Compressie van de International Compression Group.