Dutch College of Phlebology

DCoP is in 2011 opgericht als platform om de belangen van professionals die zich bezighouden met de behandeling van veneuze pathologie te behartigen en de kwaliteit van de flebologische zorg in Nederland te verbeteren. Het platform biedt ruimte aan behandelaars, behandelcentra, productontwikkelaars en leveranciers.

In de periode 2011-2017 heeft DCoP vooral gewerkt aan de oprichting en profilering van de vereniging, het reageren op veranderingen binnen het basispakket van verzekerde zorg en wijzigingen in de DOT-structuur. Momenteel ligt de focus op de positionering van de fleboloog, follow-up na gestandaardiseerde veneuze behandelingen en de ontwikkeling van de Europese Flebologie Opleiding, waarvoor DCoP voldoet aan de UEMS-eisen.

DCoP organiseert drie keer per jaar een algemene ledenvergadering waarop leden bijeenkomen om te beslissen over belangrijke klinische en zakelijke aangelegenheden, contact te leggen en actuele zaken te bespreken. De vereniging onderhoudt contacten met andere partijen die betrokken zijn bij de flebologische zorg, zoals de NVvV en NVDV, de Beneluxvereniging voor Flebologie en de patiëntenvereniging Harteraad.

DCoP streeft naar erkenning als de officiële organisatie die de gehele veneuze pathologie en behandeling in Nederland beheert, inclusief richtlijnontwikkeling, scholing en certificering. De speerpunten zijn uitgebreid beschreven in het beleidsplan 2018-2025, dat op aanvraag kan worden verstrekt.