temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
280

Voor uw agenda

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2022

 

De 1e ALV staat gepland op dinsdag 8 maart 19.00 uur DOMUS Medica Utrecht. Voorafgaand aan de ALV wordt de workshop Compressie georganiseerd. Leden ontvangen hierover per mail bericht.

De 2e ALV wordt gehouden op zondag 12 juni 12.00-13.00 uur tijdens het EVC in Maastricht.

De 3e ALV wordt gehouden op woensdag 9 november 19.00 uur DOMUS Medica Utrecht. Voorafgaand aan de ALV wordt de workshop 'Endoveneuze behandelingen' georganiseerd. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 

Op vrijdag 13 mei 16.00 uur is er een DCoP abstractsessie tijdens het ECoP congres in Amsterdam. Neemt u voor specificaties over het insturen van abstracts s.v.p. contact met ons op.

    

Agendapunten kunnen tot 4 weken voorafgaand aan de ledenvergadering schriftelijk voor ingediend.

Ledenvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor DCoP leden en speciaal genodigden. Aanmelding vooraf is verplicht (info@dcop.nl).